ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΦΟΙΤΗΤΕΣΔΙΚΗΓΟΡΟΙΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕΜΙΝΑΡΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Διδάσκων : Ηλίας Καραγιαννάκος, Δικηγόρος, MD Ποινικού Δικαίου

   
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Υπεύθυνη προετοιμασία φοιτητών για τις προπτυχιακές εξετάσεις, η οποία συνίσταται σε πλήρη ανάπτυξη της θεωρίας, επίλυση πρακτικών και παλαιότερων θεμάτων εξετάσεων. Όλα αυτά υποστηρίζονται με λεπτομερείς σημειώσεις του διδάσκοντος.

Διδασκόμενα μαθήματα :

Νομική Σχολή Αθηνών

*Γενικό Ποινικό
*Ειδικό Ποινικό
*Ποινική Δικονομία
*Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου-Ποινικής Δικονομίας

Νομική Σχολή Κομοτηνής

*Ποινικό Δίκαιο Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, Σύνθεση 
ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΦΟΙΤΗΤΕΣΔΙΚΗΓΟΡΟΙΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕΜΙΝΑΡΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ