ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΦΟΙΤΗΤΕΣΔΙΚΗΓΟΡΟΙΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕΜΙΝΑΡΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης
Ποιοι διορίζονται
Μητρώο
Εξετάσεις
Προετοιμασία στο Νομικό Κέντρο
Πρόγραμμα
Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης
Προετοιμασία στο Νομικό Κέντρο
Στο Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης με πολυετή εμπειρία 20 ετών στην προετοιμασία για εξετάσεις στο νομικό χώρο, έχουμε εκπονήσει ένα πλήρες πρόγραμμα προετοιμασίας στα αντικείμενα της εξέτασης για τη λήψη της άδειας του Διαχειριστή. 
Το διδακτικό προσωπικό έχει άριστη θεωρητική κατάρτιση και πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία, στη μάχιμη δικηγορία αλλά και στα δαιδαλώδη αντικείμενα της λογιστικής και της φορολογίας επιχειρήσεων.
Το πρόγραμμα, εκτός από την προετοιμασία για τις εξετάσεις συνοδεύεται και από πλήρή κατάρτιση του υποψηφίου πάνω σε όλα τα νομικά και πρακτικά θέματα που άπτονται του αντικειμένου του Διαχειριστή.

ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΦΟΙΤΗΤΕΣΔΙΚΗΓΟΡΟΙΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕΜΙΝΑΡΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ