ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΦΟΙΤΗΤΕΣΔΙΚΗΓΟΡΟΙΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕΜΙΝΑΡΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης
Ποιοι διορίζονται
Μητρώο
Εξετάσεις
Προετοιμασία στο Νομικό Κέντρο
Πρόγραμμα
Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης
Ποιοι διορίζονται

Ποιοι μπορούν να διορισθούν :

Διορίζονται Δικηγόροι ή λογιστές – φοροτεχνικοί Α’ Τάξης με 5ετή άσκηση του επαγγέλματος, εφόσον επιτύχουν στις προβλεπόμενες εξετάσεις

Τα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις και περνούν επιτυχώς τις εξετάσεις εγγράφονται στη βαθμίδα Β' του μητρώου. Για την απευθείας εγγραφή στη βαθμίδα Α' του μητρώου απαιτείται η άσκηση ενός εκ των επαγγελμάτων για δέκα (10) τουλάχιστον έτη και η αποδεδειγμένη άσκηση καθηκόντων συνδίκου ή εκκαθαριστή σε τουλάχιστον τρεις υποθέσεις.


ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΦΟΙΤΗΤΕΣΔΙΚΗΓΟΡΟΙΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕΜΙΝΑΡΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ