ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΦΟΙΤΗΤΕΣΔΙΚΗΓΟΡΟΙΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕΜΙΝΑΡΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης
ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΕΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ
Οκτώβριος, 2015
Νοέμβριος, 2015
Δεκέμβριος, 2015
Φεβρουάριος, 2016
Ιούλιος, 2016
Οκτώβριος, 2016
Ιανουάριος, 2017
Μάρτιος, 2017
Οκτώβριος, 2017
Φεβρουάριος, 2018
Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ
RSS
 Πρακτικά με ενδεικτική λύση για εξάσκηση
Πρακτικό Γενικού Ποινικού 1
11/10/2015 1:43:24 PM
Πρακτικό Γενικού Ποινικού 1

 

 
 

Η Α καλεί τη Β στο σπίτι της για καφέ, κάποια στιγμή όμως αλλάζει η διάθεση της και ζητά από τη Β να φύγει. Η Β όμως νομίζει ότι η Α αστειεύεται και μένει. Ερωτάται: (α) Ποιο το αξιόποινο της Β; (β) Διαφοροποιείται η απάντηση, αν είχε συμβεί το αντίθετο: η Α πράγματι αστειευόταν, η δε Β είχε πιστέψει ότι η πρώτη μιλούσε σοβαρά, αλλά παρά ταύτα και πάλι δεν είχε φύγει ;

 

 
 

 

 

 
 

Απάντηση

 

 
 

 

            Στην πρώτη περίπτωση η Β πληροί την αντικειμενική υπόσταση του ΠΚ 334, εφόσον παραμένει στο σπίτι της Α χωρίς τη θέληση της τελευταίας. Δεν το γνωρίζει όμως γιατί νομίζει ότι η φίλη της αστειεύεται. Η Β βρίσκεται σε πραγματική πλάνη, η οποία κατά το ΠΚ 30 § 1 αποκλείει το δόλο της και δεδομένου ότι το ΠΚ 334 δεν τιμωρείται εξ αμελείας, δεν ευθύνεται ποινικά.

            Στη δεύτερη περίπτωση η Β βρίσκεται σε ανάστροφη πραγματική πλάνη, εφόσον νόμιζε (εσφαλμένα) ότι πληρούσε την α.υ. του ΠΚ 334. Η Β ευθύνεται για απρόσφορη απόπειρα του ΠΚ 334 σε συνδ με ΠΚ 43.  

1 συνολικά αντικείμενα

<< Όλες οι κατηγορίες

ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΦΟΙΤΗΤΕΣΔΙΚΗΓΟΡΟΙΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕΜΙΝΑΡΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ