ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΦΟΙΤΗΤΕΣΔΙΚΗΓΟΡΟΙΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕΜΙΝΑΡΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης
ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΕΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ
Οκτώβριος, 2015
Νοέμβριος, 2015
Δεκέμβριος, 2015
Φεβρουάριος, 2016
Ιούλιος, 2016
Οκτώβριος, 2016
Ιανουάριος, 2017
Μάρτιος, 2017
Οκτώβριος, 2017
Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης
ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
RSS
ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Θέματα ΠΜΣ Ποινικού Κομοτηνής 2015
23/10/2015 2:41:48 PM
Ποινική Δικονομία

Ο θεσμός της εξαίρεσης των δικαστών :
α) Σε ποιες αρχές στηρίζεται ;
β) Ποιες οι διαφορές με τον αποκλεισμό και ποιες οι δικονομικές τους συνέπειες
γ) Ποιο κριτήριο εφαρμόζεται για τις υπόνοιες ;
δ) Αξιολογείστε το εδ β΄ του ΚΠΔ 15
Θέματα εξετάσεων Πολιτική Δικονομία 2 - Σεπτέμβριος 2015
21/10/2015 1:12:40 PM

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ- Β ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Αναπλ. Καθηγητές:  Στ. Πανταζόπουλος, Κ.Πολυζωγόπουλος,  Δ. Τσικρικάς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ

Δείτε / κατεβάστε τα θέματα εδώ

Θέμα εξετάσεων ΠΜΣ Αθήνας 2015 - Ποινική Δικονομία
21/10/2015 1:07:22 PM

Ο Ηλίας, ο Κίμωνας και ο Παύλος παραπέμπονται με κλητήριο θέσπισμα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο ως συναυτουργοί κλοπής ενός κινητού τηλεφώνου και καταδικάζονται οι μεν δύο πρώτοι σε ποινή φυλάκισης 5 μηνών, ως κατηγορούνται, ο δε Παύλος για απλή συνέργεια στην κλοπή σε ποινή φυλάκισης 2 μηνών.

Ερώτημα 1ο: Νομίμως καταδικάστηκε ο Παύλος ως απλός συνεργός κλοπής;

Κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης ασκούν έφεση οι Ηλίας και Κίμωνας. Ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου εμφανίζεται συγγενής του Κίμωνα, ο οποίος υποβάλει αίτημα αναβολής καταθέτοντας προφορικά (χωρίς να προσκομίσει σχετική ιατρική πιστοποίηση) ότι την ημέρα της δίκης ο Κίμωνας ήταν κλινήρης στην οικία του με πυρετό. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο δεν δέχεται το αίτημα αναβολής, κατόπιν δε τούτου απορρίπτει την έφεση του Κίμωνα ως ανυποστήρικτη και ακολούθως καταδικάζει τον Ηλία για κλοπή σε ποινή φυλάκισης 4 μηνών. Ο Κίμωνας την επομένη ημέρα υποβάλει αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας του Τριμελούς  Πλημμελειοδικείου επικαλούμενος ιατρικό πιστοποιητικό, που απεδείκνυε ότι την ημέρα της δίκης έπασχε από γρίπη.

Ερώτημα 2ο: Πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ακυρώσεως της διαδικασίας του Κίμωνα;

Ο Ηλίας ασκεί κατά της καταδικαστικής απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου αναίρεση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, η οποία γίνεται δεκτή από τον Άρειο Πάγο. Στη μετ’ αναίρεση δίκη ο Ηλίας, αν και κλητεύθηκε νομίμως και εμπροθέσμως, δεν εμφανίζεται ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, το οποίο εκδικάζει την υπόθεση και αθωώνει τον Ηλία λόγω αμφιβολιών ως προς την συμμετοχή τους στην κλοπή του κινητού τηλεφώνου. Κατά της αθωωτικής απόφασης ασκεί αναίρεση ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για υπέρβαση εξουσίας, διότι το Τριμελές Πλημμελειοδικείο έπρεπε να είχε απορρίψει την έφεση του Ηλία ως ανυποστήρικτη.

Ερώτημα 3ο:

Είναι βάσιμος ο λόγος αναιρέσεως του Εισαγγελέα;.
Θέματα Μεταπτυχιακού Ποινικού Αθήνας 2015 (ειδικό μέρος)
18/10/2015 2:06:37 PM
 1. Μπορεί να τιμωρηθεί για ληστρική κλοπή ο απλός συνεργός κλοπής που καταλαμβάνεται επ’ αυτοφώρω και ασκεί βία προκειμένου ο αυτουργός να διατηρήσει το κλοπιμαίο;

 2. Ο Α υπόσχεται 5.000 ευρώ που απέκτησε με τίμια εργασία στον επαγγελματία μπράβο Β προκειμένου ο τελευταίος να προκαλέσει σωμτικές βλάβες στον Γ. Ο Β παριστά ψευδώς στον Α ότι έδειρε τον Γ και εισπράττει τα χρήματα. Έχει τελέσει απάτη ο Β;

 3. Πώς συρρέει η απάτη με την πλαστογραφία;

 4. Οι Α και Β αποφασίζουν από κοινού να κλέψουν 200.000 ευρώ του Γ και να τα μοιραστούν εξ ίσου. Πώς ευθύνονται;

 5. Πώς διακρίνεται η απάτη από την κλοπή κατά έμμεση αυτουργία;


Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας - Σεπτέμβριος 2015
8/10/2015 11:58:03 PM

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Αθήνα, 24/9/2015

1.       Η Τράπεζα Τ χορήγησε στην ανώνυμη εταιρία Α δάνειο μονοετούς διάρκειας (ΑΚ806) ποσού 80.000€. Για την παροχή του δανείου αξίωσε και έλαβε την προσωπική εγγύηση του φορέως της εταιρίας Φ και του επί πολλά έτη απασχολούμενου σ’ αυτή υπαλλήλου Υ (ΑΚ 847). Μετά τη συμπλήρωση του έτους η Τ αξίωσε την επιστροφή του δανείου εντόκως από όλους τους ενεχόμενους με σχετικό εξώδικο έγγραφό της. Επειδή δεν υπήρξε ανταπόκριση, η Τ άσκησε ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου αγωγή κατά της Α με την οποία ζητούσε να καταδικασθεί στην καταβολή του ποσού των 80.000€ πλέον τόκων. Με τις προτάσεις της η Α ζήτησε την απόρριψη της αγωγής. Υποστήριξε ότι η αγωγή ήταν απορριπτέα ως αόριστη ή νόμω αβάσιμη γιατί στο δικόγραφο της αγωγής δεν αναφερόταν ότι η σύμβαση δανείου είχε καταρτισθεί εγγράφως. Επικουρικώςς προέβαλε τον ισχυρισμό της εξοφλήσεως μέσω της παραδόσεως στην Τ και εισπράξεως εκ μέρους της επιταγών πελατείας της (δηλαδή της Α). Συγκεκριμένα, πελάτες της Α είχαν εκδώσει σε διαταγή αυτής επιταγές ποσού 90.000€ από πωλήσεις προϊόντων της Α προς αυτούς και τις οποίες επιταγές σύμφωνα με την πρακτική η Α μεταβίβασε με οπισθογράφηση στην Τ προς εξασφάλιση της απαιτήσεως από το δάνειο (ενεχυρίαση). Η Τ δεν  αρνήθηκε την ενεχυρίαση των επιταγών, υποστήριξε όμως ότι οι επιταγές δεν εισπράχθηκαν γιατί δεν υπήρχαν διαθέσιμα στους λογαριασμούς των εκδοτών, ώστε η απαίτησή της από το δάνειο να εξακολουθεί υφιστάμενη.

Το Δικαστήριο κατά τη συζήτηση της υποθέσεως εξέτασε ένα μάρτυρα από κάθε πλευρά για το θέμα της εξοφλήσεως ενώ αντιπαρήλθε σιγή τον ισχυρισμό της Α για την πλημμέλεια του δικογράφου της αγωγής. Με πρωτοβουλία του το Δικαστήριο και παρά την αντίθεση αμφοτέρων των διαδίκων εξέτασε και τους νομίμους εκπροσώπους της Τ και της Α που παρίσταντο στο ακροατήριο. Από την εξέταση των μαρτύρων και των νομίμωμν εκπροσώπων των διαδίκων δε μπόρεσε να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για τον ισχυρισμό της Α περί εξοφλήσεως. Λόγω της μη υπάρξεως άλλων αποδεικτικών μέσων εξέδωσε απόφαση που έκανε δεκτή την αγωγή. Η απόφαση κατέστη τελεσίδικη λόγω μη ασκήσεως εφέσεως από την Α καίτοι η απόφαση επιδόθηκε νομίμως σε αυτήν.

Παράλληλα, ο Υ άσκησε στο αρμόδιο Δικαστήριο αγωγή κατά της Τ με αίτημα να κηρυχθεί η ακυρότητα της συμβάσεως εγγυήσεως λόγω πλάνης για το περιεχόμενο της δηλώσεως βουλήσεως του. Εκδόθηκε απόφαση που απέρριψε την αγωγή για ουσιαστικούς λόγους. Μετά την τελεσιδικία  ο Υ ασκεί νέα αγωγή κατά της Τ με αίτημα να αναγνωριστεί η ακυρότητα της εγγυήσεως, αυτή τη φορά, λόγω αντιθέσεως της σχετικής συμβάσεως στα χρηστά ήθη (ΑΚ178). Ισχυρίσθηκε ότι ως εργαζόμενος δεν είχε κανένα λόγο να παράσχει την εγγύηση, δεν είχε ίδια περιουσιακά στοιχεία για να ανταποκριθεί στην αναληφθείσα υποχρέωση και ότι η εγγύηση του ζητήθηκε από την Τ για λόγους πιέσεως προς την Α και τον Φ. Η Τ αντέταξε με τις προτάσεις της ότι η αγωγή ήταν προεχόντως απορριπτέα λόγω υπάρξεως δεδικασμένου από την προηγούμενη απόφαση για την πλάνη. Με την απόφαση αυτή κρίθηκε αμετακλήτως το κύρος της συμβάσεως εγγυήσεως. Κατά τους ισχυρισμούς της Τ αν ο Υ μπορούσε να ασκεί κάθε τόσο αγωγή με την οποία θα αμφισβητεί για διαφορετικό κάθε φορά λόγο την εγκυρότητα της συμβάσεως εγγυήσεως, δεν θα μπορούσε ποτέ να περατωθεί δικαστικώς με οριστικό τρόπο μια υπόθεση.

Εν τω μεταξύ η Τ μετά από προσπάθειες εντόπισε ένα αυτοκίνητο της Α, αξίας 30.000€, το οποίο μετά την τήρηση της προδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως (924, 926 ΚπολΔ) αφαίρεσε από την Α προς το σκοπό της μερικής ικανοποιήσεως της απαιτήσεως της. Επίσης η Τ προσπάθησε να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση κατά του Φ με βάση την τελεσίδικη απόφαση των αρμοδίων οργάνων αναγκαστικής εκτελέσως να συμπράξουν στη δρομολόγηση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως κατά του Φ που την θεωρούν μη νόμιμη.

Ερωτάται:

i)        Είναι ορθή η απόφαση του Δικαστηρίου στη δίκη μεταφύ της Τ και της Α ενόψει του αποτελέσματος της αποδεικτικής διαδικασίας;

ii)   Ορθώς δεν ασχολήθηκε το Δικαστήριο με τον έτερο ισχυρισμό της Α για την πλημμέλεια του δικογράφου;

iii) Παραδεκτώς εξέτασε το Δικαστήριο τους εκπροσώπους των διαδίκων κατά την αποδεικτική διαδικασία ενόψει και της αντιθέσεως των διαδίκων;

iv) Νομίμως αφαίρεσε η Τ το αυτοκίνητο της Α προς ικανοποίηση της απαιτήσεως της; Είναι βάσιμοι οι ισχυρισμοί της Τ για ύπαρξη δεδικασμένου σε σχέση με τη δεύτερη δίκη μεταξύ Τ και Υ από την πρώτη τελεσίδικη απόφαση που εκδόθηκε στη δίκη μεταξύ Τ και Υ;

v)   Νομίμως αρνήθηκαν να συμπράξουν τα όργανα εκτελέσως στο αίτημα της Τ για επίσπευση εκτελέσεως κατά του Φ;

ΔΟΑΤΑΠ Κομοτηνή Οκτώβριος 2015
8/10/2015 11:50:35 PM

ΔΟΑΤΑΠ Κομοτηνή Οκτώβριος 2015
ΘΕΜΑΤΑ Ποινικού Δικαίου-Ποινικής Δικονομίας

1. Ποια είναι η έννοια του υπαλλήλου στον ΠΚ ;

 

2. Η αρχή της αιτιολόγησης των δικαστικών αποφάσεων

ΔΟΑΤΑΠ Κομοτηνή - Μάιος 2015
8/10/2015 11:50:00 PM
ΔΟΑΤΑΠ  Κομοτηνής Μάιος 2015

ΘΕΜΑΤΑ Ποινικού Δικαίου-Ποινικής Δικονομίας

1 ) Είδη συμμετοχής με τη στενή έννοια του όρου. Αντικειμενικές και υποκειμενικές προυποθέσεις.

2 ) Ποιες είναι οι πηγές της  ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης και ποιες οι συνέπειες της ύπαρξής τους.

3 ) Ποιος κινεί την ποινική δίωξη; (κανόνας – εξαίρεση)

4 ) Αρχή της δίκαιης δίκης και πρακτική της σημασία.

ΔΟΑΤΑΠ Αθήνα - Φεβρουάριος 2015
8/10/2015 11:48:53 PM

ΔΟΑΤΑΠ  Αθήνα 2/2/2015
Κλιμάκιο: Δημάκης Μυλωνόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ Ποινικού Δικαίου-Ποινικής Δικονομίας

Γενικό Μέρος Ποινικού Δικαίου

 1. Επιτρέπεται άμυνα υπέρ τρίτου όταν ο δεχόμενος την επίθεση αντιτίθεται στη βοήθεια;

 2. Τι πρέπει να περιέχει ο ρόλος του ηθικού αυτουργού;

 3. Πώς τιμωρείται η συμμετοχή στα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα;

Ειδικό μέρος Ποινικού Δικαίου

 1. Στοιχειοθετείται απάτη όταν η παροχή του πλανηθέντος αντισταθμίζεται από ίσης αξίας αντιπαροχή;

 2. Πότε στοιχειοθετείται ιδιοποίηση στην υπεξαίρεση;

 3. Είναι δυνατή η νόθευση γνησίου εγγράφου από τον εκδότη του;

Ποινική Δικονομία

 1. Πότε συντρέχει απόλυτη ακυρότητα;

 2. Ποιες οι προϋποθέσεις του δεδικασμένου;

Υπό ποιες προϋποθέσεις διατάσσεται προσωρινή κράτηση;

Γενικό Ποινικό - Φεβρουάριος 2015
8/10/2015 11:47:49 PM
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ

            Κλιμάκιο: Α

 1. Εννοιολογικά στοιχεία της παράλειψης ως αξιόποινη πράξη;

 2. Ο Α επιχειρεί να εισέλθει σε αρχαιολογικό μουσείο το οποίο ήταν κλειστό με σκοπό να κλέψει πολύτιμο αρχαιολογικό έκθεμα.  Ο Β διερχόμενος τον βλέπει και μην έχοντας άλλο τρόπο να τον εμποδίσει τον πυροβολεί στα πόδια και τον τραυματίζει.Πώς ευθύνεται ο Β;

  Κλιμάκιο Β'
   

 1. Απόπειρα συνέργειας τιμωρείται;

 2. Ποιες οι έννομες συνέπειες όταν ο δράστης αγνοεί τον άδικο χαρακτήρα της πράξης και παραδείγματα.

 3. Τι περιλαμβάνει η πρόθεση στο εκ δόλου μη γνήσιο έγκλημα παραλείψεως;

 4. Ποια η έννοια της συνάφειας κινδύνου στο εξ αμελείας έγκλημα αποτελέσματος; 
Ποινική Δικονομία - Φεβρουάριος 2015
8/10/2015 11:37:44 PM

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
Α ΚΛΙΜΑΚΙΟ

1.  Αρχή της νομιμότητας

 

2. Διενεργείται κύρια ανάκριση για κακουργηματική απάτη. Ο Ανακριτής καλεί σε απολογία μόνο τον κατηγορούμενο Α και δεν καλεί τον κατηγορούμενο Β. Περατώνει την ανάκριση. Ο Εισαγγελέας εισάγει την υπόθεση στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, το οποίο παραπέμπει τους δύο κατηγορούμενους σε δίκη.
Ο Β ασκεί έφεση κατά του βουλεύματος για:
α) Κακή εκτίμηση των αποδείξεων, β) Δεν απολογήθηκε, γ) Η παραπομπή του στηρίχτηκε μόνο στην ομολογία του Α.
Τι θα αποφανθεί το δευτεροβάθμιο;

Στη δίκη εμφανίζεται η παθούσα και δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής για υποστήριξη της κατηγορίας μου. Γίνεται;

Ειδικό Ποινικό Φεβρουάριος 2015
8/10/2015 11:37:44 PM

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ

Κλιμάκιο: ΛΙΒΟΣ ΔΗΜΑΚΗΣ

1Α) Ο Α απλός υπάλληλος μιας εταιρίας Ε μη δικαιούμενος γράφει μια βεβαίωση/δήλωση ότι η εταιρία οφείλει ένα ποσό στο Ζ για εργασίες  συντήρησης  που είχε κάνει σ’αυτήν. Ο Α υπογράφει με το όνομά του και βάζει και τη σφραγίδα της  Ε. Αυτή το έγγραφο το δίνει στον  Ζ για να το χρησιμοποιεί ο Ζ για μια ψευδή αγωγή κατά της Ε. Αξιόποινο του Α.

1Β) Ο Α μπαίνει στο κοσμηματοπωλείο του Β για να αφαιρέσει κοσμήματα. Αφού τα παίρνει, βγαίνει έξω βλέπει το Δ (περαστικό) και νομίζει ότι κατάλαβε τι έγινε και ότι θέλει να του πάρει τα κοσμήματα. Ο Α τον χτυπά και τον αφήνει αναίσθητο. Αξιόποινο Α.

2α) Ο Α μέλος σ’ ένα σωματείο αναρτά ανακοίνωση «κάποια μέλη όπως ο Β έχουν εξαχριωθεί ηθικά και αντί να εκτελούν με συνέπεια τα μαθήματα τους τα παραβιάζουν και εξευτελίζουν το σωματείο». Για τον Β υπάρχουν και κάποιες αληθείς καταγγελίες για καθυστέρηση προσέλευσης και για κάποιους φακέλους. Αξιόποινο Α.

2β) Ο Α χτυπά υπαιτίως τον Β, τον εγκαταλείπει και φεύγει. Ο Β αιμόφυρτος και τραυματισμένος. Ο Γ ο οποίος τα είδε όλα δεν έκανε τίποτα. Ο περαστικός Δ τελικά τον έσωσε. Αξιόποινο των Α και Γ.

3α) Ο Α θόλωσε μετά την προσβολή του Β και του χτύπησε με δύναμη στο θώρακα. Τελικά έζησε

3β) Ο Α απείλησε τον εργοδότη του Β ότι θα δημοσιεύσει γυμνές φωτογραφίες του Β αν δεν του κάνει αύξηση.
11 συνολικά αντικείμενα

<< Όλες οι κατηγορίες

ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΦΟΙΤΗΤΕΣΔΙΚΗΓΟΡΟΙΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕΜΙΝΑΡΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ