ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΦΟΙΤΗΤΕΣΔΙΚΗΓΟΡΟΙΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕΜΙΝΑΡΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης
Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Το Νομικό Κέντρο έχει προγραμματίσει για το 2018 μια σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα διεξαχθούν στους χώρους μας στη Σίνα 9.


ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018


Πολιτική Δικονομία

Οι αλλαγές του ΚΠολΔ στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης με το ν. 4512/2018

Σε ποιούς απευθύνεται : Δικηγόρους, Ασκούμενους, Συμβολαιογράφους, υποψήφιους ΕΣΔΙ, φοιτητές
Διάρκεια : 4 ώρες
Κόστος : 50 €
Εισηγήτρια : Νίκη Κόλλια, Δικηγόρος υπΔρ Αστικού Δικαίου
Τόπος : Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης, Σίνα 9, Αθήνα
Χρόνος : Εχουν προγραμματιστεί δύο σεμινάρια, ένα για τις 31 Μαρτίου 2018 και ένα για τις 27 Απριλίου 2018
Εγγραφή - Δηλώσεις συμμετοχής : έως την προηγούμενη του σεμιναρίου στη γραμματεία του Νομικού Κέντρου. Παρακαλούμε προσδιορίστε σε ποιο από τα δύο σεμινάρια θέλετε να συμμετάσχετε.
Πληροφορίες : 210.3630998
Ύλη :

 

Α. Τροποποιήσεις στη διαδικασία της κατάσχεσης και εκπλειστηριασμού κινητών και ακινήτων

Β. Η διεξαγωγή πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα
 

Γ.  Αναγγελία δανειστών

Δ. Η κατάταξη δανειστών υπό το νέο καθεστώς

Ε. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου και λοιπές μεταρρυθμίσεις 


ΣΤ. Διαχρονικό δίκαιο


Πρόγραμμα
10:00 - 11:45 : α' Μέρος
11:45 - 12:15 : διάλειμμα - καφές (προσφέρεται)
12:15 - 13:45 : β΄Μέρος
13:45 - 14:15 : συζήτηση - ερωτήσεις


- - - - - ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2016 - 2017 - - - - 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016


Διατομεακό

"Η δικηγορία στην πράξη (μέρος 1ο) : Σύνταξη - κατάθεση δικογράφων" 

Σύνταξη βασικών δικογράφων, κατάθεση, διαδικασία, συνοδευόμενη από υποδείγματα στους τομείς της πολιτικής δικονομίας υπό το πρίσμα των νέων αλλαγών, της ποινικής δικονομίας και του εμπορικού δικαίου.
Καθοδήγηση βήμα προς βήμα ("από το γραφείο ως το δικαστήριο") στους βασικότερους τομείς της καθημερινής δικηγορίας από έμπειρους και καταξιωμένος νομικούς
.


Σε ποιους απευθύνεται : Δικηγόρους και ασκούμενους

Διάρκεια : 8 ώρες

Κόστος : 100 €

Εισηγητές : Νίκη Κόλλια, Δικηγόρος, υπΔρ Αστικού Δικαίου

                    Ηλίας Καραγιαννάκος, Δικηγόρος ΜΔΕ Ποινικού Δικαίου

Τόπος : Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης, Σίνα 9, Αθήνα
Χρόνος : 18 Ιουνίου 2016
Πρόγραμμα 10:00 - 12:30 - Α' Μέρος
                      12:30- 13:00 - Διάλειμμα
                      13:00 - 15:30 - Β' Μέρος
                      15:30 - 16:00 - Διάλειμμα
                      16:00 - 17:30 - Γ΄Μέρος
                      17:30 - 17:45 - Διάλειμμα
                      17:45 - 18:45 - Συζήτηση / επίλυση αποριών

(Στα διαλείμματα προσφέρεται καφές, χυμοί και snacks)


ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΛΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

 • Διεκδικητική αγωγή
 • Αγωγή συμμετοχής στα αποκτήματα
 • Αγωγή περί κλήρου
 • Αγωγή αδικοπρακτικής ευθύνης
 • Αγωγή λόγω ενδοσυμβατικής ευθύνης του εναγόμενου


ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

 • Σύνταξη, κατάθεση μήνυσης-έγκλησης σε εισαγγελία, Αστυνομικά τμήματα, πορεία μήνυσης (ΑΒΜ, ΕΓ)
 • Προσφυγή κατά της απόρριψης της έγκλησης (ΚΠΔ 48)
 • Προσφυγή κατά του κλητηρίου θεσπίσματος ΚΠΔ 322
 • Αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας (ΚΠΔ 341, 435)
 • Αίτηση ακύρωσης της απόφασης (ΚΠΔ 430)


ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Διαδικασία σύστασης σωματείου
 • Διαδικασία σύστασης ΙΚΕ
 • Συμβάσεις εμπορικού αντιπροσώπου, παραγγελιοδόχου και εμπορικού διανομέα

Ø


ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ : Επιλεκτική συγκριτική θεώρηση βασικών Αξιογράφων 
 

 

Τόπος : Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης, Σίνα 9, Αθήνα
Χρόνος : 25 Ιουνίου 2016
Πρόγραμμα : 10:30 - 12:30 - Α' Μέρος
                      12:30- 13:00 - Διάλειμμα
                      13:00 - 15:00 - Β' Μέρος
                      15:00 - 15:30 - Διάλειμμα
                      15:30 - 16:30 - Γ΄Μέρος
                      16:30 - 17:00 - Συζήτηση / επίλυση αποριών

 

1.     Γενικά χαρακτηριστικά, λειτουργία και έννομες σχέσεις των αξιογράφων που θα μας απασχολήσουν (Συναλλαγματική, Γραμμάτιο εις διαταγήν και Επιταγή).

2.     Τυπικά στοιχεία, άκυρο και λευκό αξιόγραφο

3.     Ρήτρες.

4.     Αγωγές και παραγραφές.

5.     Ενστάσεις.


Ποιον ενδιαφέρει : υποψήφιους της ΕΣΔΙ, Δικηγόρους, Ασκούμενους Δικηγόρους, Φοιτητές
Διάρκεια : 5 ώρες
Κόστος συμμετοχής : 40 €
Δηλώσεις συμμετοχής : έως και 3/5/2016 στο nomikokentro@gmail.gr και στο 210.36.30.998
Εισηγητής : Γεράσιμος Αναστασόπουλος, Δικηγόρος MD


ΜΑΪΟΣ 2016


Εμπορικό Δίκαιο

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ : Επιλεκτική συγκριτική θεώρηση βασικών εταιρικών τύπων
 

 

Τόπος : Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης, Σίνα 9, Αθήνα
Χρόνος : 7 Μαίου 2016
Πρόγραμμα : 10:30 - 12:30 - Α' Μέρος
                      12:30- 13:00 - Διάλειμμα
                      13:00 - 15:00 - Β' Μέρος
                      15:00 - 15:30 - Διάλειμμα
                      15:30 - 16:30 - Γ΄Μέρος
                      16:30 - 17:00 - Συζήτηση / επίλυση αποριών

 

   1.     Εισαγωγή, έννοια των εταιριών, γενικά χαρακτηριστικά των εταιριών με τις οποίες θα ασχοληθούμε (Ο.Ε. Ε.Ε. Αφανής, Ι.Κ.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε.).

2.     Διαδικασία σύστασης και ελαττωματική σύσταση. 

3.     Διοίκηση: είδη, εκπροσωπευτική εξουσία και ευθύνη διοικούντων

4.     Ευθύνη για τα εταιρικά χρέη.

5.     Μετατροπή
6. Συζήτηση - επίλυση αποριών


Ποιον ενδιαφέρει : υποψήφιους της ΕΣΔΙ, Δικηγόρους, Ασκούμενους Δικηγόρους, Φοιτητές
Διάρκεια : 5 ώρες
Κόστος συμμετοχής : 40 €
Δηλώσεις συμμετοχής : έως και 3/5/2016 στο nomikokentro@gmail.gr και στο 210.36.30.998
Εισηγητής : Γεράσιμος Αναστασόπουλος, Δικηγόρος MD


ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016


Οι αλλαγές του ΚΠολΔ με το Ν. 4335/2015. Από τη θεωρία στην πράξη 

Τόπος : Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης, Σίνα 9, Αθήνα
Χρόνος : Σάββατο 9/4/2016
Πρόγραμμα :  10:30 - 12:30 - Α' Μέρος
                      12:30- 13:00 - Διάλειμμα
                      13:00 - 15:00 - Β' Μέρος
                      15:00 - 15:30 - Συζήτηση / επίλυση αποριών
Ποιον ενδιαφέρει : υποψήφιους της ΕΣΔΙ, Δικηγόρους, Ασκούμενους Δικηγόρους, Φοιτητές
Διάρκεια : 4 ώρες
Κόστος συμμετοχής : Οι σπουδαστές του Νομικού Κέντρου (και προηγουμένων ετών) δικαιούνται να το παρακολουθήσουν ΔΩΡΕΑΝ. Γενική τιμή συμμετοχής : 20 €
Δηλώσεις συμμετοχής Ενημέρωση : Οι θέσεις για το τρίτο (9/4/2016) σεμινάριο έχουν κλείσει. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Σύντομα θα ανακοινώσουμε νέο σεμινάριο για το Μάιο 2016
Εισηγήτρια : Νίκη Κόλλια, υπΔρ Αστικού Δικονομικού Δικαίου

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016


Πολιτική Δικονομία

1. Οι αλλαγές του ΚΠολΔ με το Ν. 4335/2015. Από τη θεωρία στην πράξη 

Τόπος : Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης, Σίνα 9, Αθήνα
Χρόνος : Σάββατο 19/3/2016
Πρόγραμμα :  10:30 - 12:30 - Α' Μέρος
                      12:30- 13:00 - Διάλειμμα
                      13:00 - 15:00 - Β' Μέρος
                      15:00 - 15:30 - Συζήτηση / επίλυση αποριών
Ποιον ενδιαφέρει : υποψήφιους της ΕΣΔΙ, Δικηγόρους, Ασκούμενους Δικηγόρους, Φοιτητές
Διάρκεια : 4 ώρες
Κόστος συμμετοχής : Οι σπουδαστές του Νομικού Κέντρου (και προηγουμένων ετών) δικαιούνται να το παρακολουθήσουν ΔΩΡΕΑΝ. Γενική τιμή συμμετοχής : 20 €
Δηλώσεις συμμετοχής : Το αργότερο ως 16/3/2016 με mail στο nomikokentro@gmail.com και τηλεφωνικά στο 210-3630998
Εισηγήτρια : Νίκη Κόλλια, υπΔρ Αστικού Δικονομικού Δικαίου

ΠΡΟΣΟΧΗ : Λόγω υπερβολικής ζήτησης που είχε σαν αποτέλεσμα την άμεση κάλυψη των θέσεων, και για να ανταποκριθούμε στις επιθυμίες των σπουδαστών μας διοργανώνουμε και δεύτερο σεμινάριο με το ίδιο θέμα το επόμενο Σάββατο 26/3/2016, με το ίδιο ως άνω πρόγραμμα.
Ενημέρωση : Οι θέσεις για το δεύτερο (26/3/2016) σεμινάριο έχουν κλείσει. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Σύντομα θα ανακοινώσουμε νέο σεμινάριο για τον Απρίλιο 2016

ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΦΟΙΤΗΤΕΣΔΙΚΗΓΟΡΟΙΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕΜΙΝΑΡΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ