ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΦΟΙΤΗΤΕΣΔΙΚΗΓΟΡΟΙΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕΜΙΝΑΡΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης
ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης
ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Σύμφωνα με την προκήρυξη της Νομικής Σχολής Αθηνών, τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι 3 :

1Στοιχεία Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας

  α.  Αστικό Δίκαιο: Τα φυσικά πρόσωπα. Οι δικαιοπραξίες (έννοια, κατάρτιση, περιεχόμενο, ελαττωματικές δικαιοπραξίες, αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα). Αδικαιολόγητος πλουτισμός, αδικοπραξίες, υπαιτιότητα, ευθύνη από αλλότριες πράξεις, ενοχή προς αποζημίωση, ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής. Η πώληση. Το διαζύγιο (Προϋποθέσεις, διαδικασία και συνέπειες). Κτήση και απώλεια της κυριότητας κινητού και ακινήτου. Εξ αδιαθέτου διαδοχή.

    β. Πολιτική Δικονομία: Διαδικαστικές προϋποθέσεις, διάδικοι, αγωγή, απόφαση, απόδειξη, ένδικα μέσα, αναγκαστική εκτέλεση.


2. Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας

   α. Ποινικό Δίκαιο: Έγκλημα, άδικο, καταλογισμός, ποινή

   β. Ποινική Δικονομία : Αρχές της ποινικής δίκης, όργανα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, η απόδειξη στην ποινική δίκη


3. Στοιχεία Συνταγματικού και Διοικητικού και Φορολογικού Δικαίου

  Έννοια και διακρίσεις του Συντάγματος

  Πηγές Δικαίου

  Έννοια, περιεχόμενο και Διακρίσεις της Διοικητικής πράξης

  Ανάκληση Διοικητικών πράξεων

  Έννοια και διακρίσεις του φόρου


ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΦΟΙΤΗΤΕΣΔΙΚΗΓΟΡΟΙΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕΜΙΝΑΡΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ