ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΦΟΙΤΗΤΕΣΔΙΚΗΓΟΡΟΙΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕΜΙΝΑΡΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
  
   Η διδασκαλία στηρίζεται στην ανάλυση πανεπιστημιακών συγγραμμάτων και συνοδεύεται από νομολογία Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου.
   Περαιτέρω η διδασκαλία εμπλουτίζεται με την επίλυση πρακτικών θεμάτων σε κάθε ενότητα, με έμφαση στα πρακτικά των εξετάσεων.
   Ειδικά για το μάθημα των Εφαρμογών του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου γίνεται λεπτομερής ανάλυση ρων φακέλων κάθε εξεταστικής περιόδου, αφού πρώτα διδαχθεί το θεωρητικό υπόβαθρο.
   Για τη διευκόλυνση των φοιτητών, ο διδάσκων θέτει στη διάθεσή τους το προσωπικό του τηλέφωνο, προς επίλυση αποριών.
ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΦΟΙΤΗΤΕΣΔΙΚΗΓΟΡΟΙΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕΜΙΝΑΡΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ