ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΦΟΙΤΗΤΕΣΔΙΚΗΓΟΡΟΙΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕΜΙΝΑΡΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εξειδικευμένα τμήματα προετοιμασίας φοιτητών για τις εξετάσεις στα μαθήματα της Πολιτικής Δικονομίας Ι, Πολιτικής Δικονομίας ΙΙ και Σύνθεσης Πολιτικής Δικονομίας.

Ειδική προετοιμασία για τις εξετάσεις της Νομικής Σχολής Κομοτηνής


Διδάσκει : Νίκη Κόλλια ΜΔ, υπΔρ Νομικής Σχολής Αθηνών


ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΦΟΙΤΗΤΕΣΔΙΚΗΓΟΡΟΙΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕΜΙΝΑΡΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ