ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΦΟΙΤΗΤΕΣΔΙΚΗΓΟΡΟΙΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕΜΙΝΑΡΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΣΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Download File
Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΣΤΙΚΟ
Για την Πολιτική Δικονομία και το Αστικό Δίκαιο, το Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης, προκειμένου να εξασφαλίσει στους υποψηφίους τα καλύτερα εφόδια συνεργάζεται με την Κα Νίκη Κόλλια, μάχιμη Δικηγόρο, MD,  υπΔΡ Αστικού Δικονομικού Δικαίου
Πληροφορίες στη γραμματεία του Νομικού Κέντρου Εκπαίδευσης.

ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΦΟΙΤΗΤΕΣΔΙΚΗΓΟΡΟΙΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕΜΙΝΑΡΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ