ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΦΟΙΤΗΤΕΣΔΙΚΗΓΟΡΟΙΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕΜΙΝΑΡΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
          Πλήρης προετοιμασία σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο στα ακόλουθα εξεταζόμενα μαθήματα της Νομικής Σχολής :

1. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
2. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
3. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

         
    Κατά τη διάρκεια του κύκλου προετοιμασίας, γίνεται επίλυση θεμάτων προηγούμενων εξετάσεων και παρέχονται στους φοιτητές σημειώσεις του  διδάσκοντος.

Διδάσκει : Νίκη Κόλλια, PhD, Δρ Νομικής Σχολής Αθηνών

ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΦΟΙΤΗΤΕΣΔΙΚΗΓΟΡΟΙΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕΜΙΝΑΡΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ