ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΦΟΙΤΗΤΕΣΔΙΚΗΓΟΡΟΙΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕΜΙΝΑΡΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΣΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης
ΑΓΓΛΙΚΑ

Για τις εξετάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστών και Εισαγγελέων, το Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης έχει εκπονήσει ένα απόλυτα εξειδικευμένο και καινοτόμο πρόγραμμα :

Νομικά Αγγλικά : Στις εξετάσεις της Σχολής Δικαστών, η ξένη γλώσσα είναι μια αυτοτελής εξέταση, με ένα αυτοτελή βαθμό. Οι υποψήφιοι δικαστές, σπανίως δίνουν βάρος σ' αυτή την εξέταση, υπό τον φόρτο της προετοιμασίας των νομικών μαθημάτων. Στο Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης, παρέχουμε υπεύθυνα ένα πρόγραμμα διδασκαλίας, με τα εξής χαρακτηριστικά :

 • Περιεκτικό από άποψη περιεχομένου, τόσο σε νομικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο γλώσσας
 • Στοχευμένο, με βάση τις προηγούμενες εξετάσεις
 • Σύντομο χρονικά, δεδομένης της πίεσης των υποψηφίων
 • Που καταλήγει (προαιρετικά) σε λήψη της πιστοποίησης του TOLES
 • Σύντομο σε διάρκεια
 • Οικονομικό

  Στο πρόγραμμα αναπτύσσονται (ενδεικτικά) :

  1. Contract Law
  2. Banking Law
  3. Criminal Law
  4. EU Law
  5. Torts
  6. Administrative Law
  7. Civil Law

ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΦΟΙΤΗΤΕΣΔΙΚΗΓΟΡΟΙΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕΜΙΝΑΡΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ